ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Εργαστήρι Υποκριτικής του Θεάτρου Τ είναι διετούς διάρκειας και τα μαθήματα του είναι οργανωμένα εξελικτικά. Συγκεκριμένα:

Α’ ΕΤΟΣ

Τον πρώτο χρόνο μαθημάτων, διδάσκονται οι βασικές αρχές της υποκριτικής, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους σπουδαστές, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και ασκήσεις, να κατανοήσουν τα βασικά εκφραστικά τους εργαλεία (αναπνοή, φωνή, ηχοπαραγωγή, σώμα, κιναισθητική αντίδραση, φαντασία, συναισθηματική έκφραση), αλλά και γνωρίσουν τις τεχνικές απαιτήσεις της σκηνής (δράση, ρυθμός, στόχος, επικοινωνία, δυναμική ομάδας). Στο τέλος της χρονιάς, οι σπουδαστές παρουσιάζουν μια μικρή παράσταση, πάνω σε αυτοσχεδιαστικό υλικό και σύντομα κείμενα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υποκριτική

 • ασκήσεις ομαδικότητας και φαντασίας
 • ατομικοί και ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί
 • συνθήκες και συναισθηματική έκφραση
 • ρυθμός και επικοινωνία

Κίνηση

 • γνωριμία με το σώμα μας
 • βασικές αρχές σύγχρονου χορού
 • ατομικοί και ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί

Σκηνική μάχη

Φωνή

 • βασικές αρχές φωνητικής
 • τεχνικές αναπνοής
 • τοποθέτηση φωνής
 • εκφορά του λόγου

Β’ ΕΤΟΣ

Τον δεύτερο χρόνο η έμφαση δίνεται στην κατασκευή του ρόλου, τη συναισθηματική συμμετοχή, τη σκηνική συνεργασία και επικοινωνία (σωματική και λεκτική), τη σωματοποίηση του λόγου, μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές μετατροπής ενός γραπτού κειμένου σε ενεργητικό και δραστικό προφορικό λόγο, την οργάνωση των στόχων και την επιρροή και την αλληλεπίδραση των χαρακτήρων. Η διαδικασία αυτή καταλήγει σε μια παράσταση-ανοιχτή παρουσίαση, πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θεατρικό έργο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υποκριτική

 • μεταγραφή του κειμένου σε προφορικό λόγο
 • σωματοποίηση του λόγου και ποιότητες
 • απεύθυνση
 • επικοινωνία και επιρροή
 • κίνητρα και στόχοι
 • ρυθμός
 • φόρμα και στιλ

Κίνηση

 • ατομικοί και ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί
 • το σώμα ως εκφραστικό εργαλείο
 • ρυθμοί και ποιότητες
 • η λειτουργία του σώματος στη σκηνή

Σκηνική μάχη

Φωνή

 •  ηχοπαραγωγή
 • ρυθμός
 • φωνή και ήχος στο χώρο

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι ώρες διδασκαλίας για το κάθε έτος είναι 40 τον μήνα, κατανεμημένες σε δύο μέρες κάθε εβδομάδα.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 5 ώρες υποκριτική, με δύο δασκάλους
 • 3 ώρες κίνηση
 • 2 ώρες φωνή και τραγούδι.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ

Γλυκερία Καλαϊτζή (θεατρολόγος, σκηνοθέτις)

Ιορδάνης Αϊβάζογλου (ηθοποιός, σκηνοθέτης)

Ιωάννα Μήτσικα (χορογράφος-χορεύτρια)

Άλκης Σπυρόπουλος (ηθοποιός, εμψυχωτής)

Βαγγέλης Μανιτάκης (θεατρολόγος, εμψυχωτής)